Navigáció


RSS: összes ·
Általános Felhasználási Szabályzat (ÁFSZ)

Meghatározások:
- A www.pieris.hu interaktív kortárs művészeti portál (továbbiakban portál) látogatásával és használatával Ön felhasználónak minősül, és ezzel elfogadja az alábbi általános felhasználási szabályzatot és az adatvédelmi irányelveket.
- A portál tulajdonosa, főszerkesztője (továbbiakban szolgáltató):

• Berényi Szilvia - Syringa

• Bólya Kata - Destiny - helyettes szerkesztő
• Hatos Márta - Vox_humana - helyettes szerkesztő
• Kovács Tibor - Kavics - nyelvtani szerkesztő
• Tóth Anna Eszter - Mandi - nyelvtani szerkesztő

- A portál látogatása ingyenes, személyes adat megadása nem szükséges hozzá. A tartalomfeltöltés, véleményírás azonban regisztrációhoz kötött.
- A portál azért lett létrehozva, hogy a kortárs művészlelkek nyilvánosság elé tárhassák alkotásaikat, hogy azokat mások véleményezhessék, kritizálhassák, illetve, hogy ők maguk is véleményezhessék, kritizálhassák a mások által megjelentetett alkotásokat. A hozzászólás funkció az egymás, és önmagunk alkotói fejlődése érdekében történő véleménynyilvánítás egyik fő eszköze.


A választott felhasználónévről:
Amennyiben lehetséges, saját névvel regisztráljon! Ha más nevet választ, akkor a következőket kell figyelembe vennie:
Nem megengedett olyan felhasználónév regisztrálása,
- amely számokat tartalmaz.
- amely megtévesztően hasonlít/megegyezik élő, vagy nem élő híres ember, közéleti személyiség nevére/nevével.
- amely megtévesztően hasonlít/megegyezik/utal önkényuralmi jelképekre, hatalmi szimbólumokra, titulusokra.
- amely megtévesztően hasonlít már létező, a portálon regisztrált másik felhasználónévre.
- amely szó (név, márkanév, stb.) jogszabályi értelemben védett.
- amely trágár kifejezéseket tartalmaz, vagy azokra utal.
- amely csak nagybetűket tartalmaz.
- amelynek első és utolsó karaktere nem a magyar ABC egyik betűje.
A szolgáltató és/vagy szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy bármely regisztrált felhasználónevet töröljön, vagy elutasítson, amelyről úgy gondolja, nem illeszkedik a portál profiljába.


A tartalomról#1:
A portálra beküldött minden olyan tartalmat, amely csak szerkesztői jóváhagyással jelenhet meg, a szerkesztőség a magyar helyesírás szabályai szerint javíthatja, de ugyanakkor erre nem kötelezett, ettől erőforrás hiányában elállhat. Az olyan tartalmak, amelyek szerkesztői jóváhagyás nélkül jelennek meg a portálon (pl.: hozzászólások, firkafalra tett bejegyzések), mindenféle javítás nélkül jelennek meg.

Nem megengedett az oldalon olyan tartalom elhelyezése,
- amely másokat sértő, jelenleg hatályos magyar jogszabályba ütköző, társadalomra nézve veszélyes, az általánosan elfogadott közerkölcsöt, közízlést, vagy a szolgáltató, illetőleg a portál szerkesztőségének érdekeit sértő.
- amely mások vallási, nemi, politikai, etnikai hovatartozását, illetve személyiségi jogait sértő.
- ami olyan szellemi termék#2, mely fölött nem a tartalmat beküldő/elhelyező#3 személy gyakorolja a kizárólagos jogot. Az idézetek elhelyezése megengedett, de csak, mint hivatkozási alap. Ilyen esetben kötelező a mások szellemi termékét tartalmazó szövegrészt idézőjelbe tenni, és feltüntetni annak szerzőjét, és a részletet tartalmazó mű címét. Szerzői jogi kérdésekben mindenkor a 1999. évi LXXVI. törvény előírásai a mérvadóak.
- amely reklámokat tartalmaz.
- amely a társalgási kultúrát nélkülöző, durva, illetlen, személyeskedő.
- amely más személyek személyes adatait (név, cím, telefonszám, stb.) tartalmazza anélkül, hogy az adott személy ehhez bizonyíthatóan engedélyt adott volna.
- amely bárminemű magánlevelezés (e-mail, postai úton küldött levél, távirat, és ide értendő a weboldalon belüli személyes üzenet is, stb.) egészét, vagy annak részleteit tartalmazza anélkül, hogy arra az üzenet küldője bizonyíthatóan engedélyt adott volna, illetve amely bármilyen más módon sérti a magánlevél/magántitok szentségét a jelen hatályos jogszabályi/törvényi értelemben véve.
- amely bármilyen módon sérti, vagy lebecsmérli a szolgáltatót, a portált, vagy annak bármely szerkesztőjét.
A szolgáltató és/vagy szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy bármely tartalmat töröljön, vagy elutasítson, amelyről úgy gondolja, nem illeszkedik a portál profiljába.

Tilos továbbá tömeges hasonló vagy azonos tartalmú levelek küldése (ügyfélfelhajtás, reklámtevékenység, stb.) a felhasználóknak. Az ilyen tevékenység – amint a szerkesztőség tudomására jut - azonnali kitiltással, valamint a teljes levelezésének törlésével jár (a felhasználóknak kiküldött, kézbesített levelek is törlésre kerülnek).


A szolgáltató és a szerkesztőség jogairól:
A szolgáltatónak joga, de nem kötelessége ellenőrizni a szerkesztők munkáját. A szerkesztők önkéntes alapon, szabadidejükben dolgoznak a portálon.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen általános felhasználási szabályzat és adatvédelmi irányelveket a felhasználók értesítése mellett (a portál főoldalán és/vagy a hírek rovatban és/vagy hírlevél formájában) egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a módosítás hatálybalépését követően a szolgáltatás használatával elfogadja a módosított általános felhasználási feltételeket és adatvédelmi irányelveket.

A szerkesztőség tagjainak címzett, portállal/beküldésekkel/szerkesztőkkel, illetve minden egyéb, szolgáltatóra is tartozó üzenetek tartalmát, illetve a szerkesztőség e-mail címére küldött levelek tartalmát a szerkesztő a szerkesztőség bármely másik tagjával, illetve a szolgáltatóval a hatékonyabb munkavégzés érdekében megoszthatja anélkül, hogy ahhoz a felhasználótól engedélyt kérne.

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás működését szüneteltesse, illetve, hogy a szolgáltatást előzetes értesítés és indoklás nélkül bármely felhasználó felé megtagadja. A szerkesztőségnek jogában áll bármilyen tartalom előzetes értesítés és indoklás nélküli eltávolítása vagy moderálása, ha azt szükségesnek látja.

Ha a szabályzatban foglaltakat megsérti a felhasználó, a szerkesztőségnek jogában áll a felhasználó oldalon lévő jogait (hozzászólási, publikálási, stb.) előzetes értesítés és indoklás nélkül szüneteltetni, vagy megvonni.
A felhasználó szabálysértése esetén a szerkesztőségnek jogában áll a felhasználó portálról való kitiltása is. Ez esetben a szerkesztőség nem köteles a felhasználót értesíteni a kitiltásról. A kitiltást követően köteles törölni (a törlési kérelmeknél előírtak szerint) a felhasználó nevéhez kötődő szellemi termékeket, minek után a felhasználó nem képes a portálon a jogokat gyakorolni szellemi termékei felett a továbbiakban.

A szerkesztőségnek jogában áll előzetes értesítés és indoklás nélkül törölni az olyan felhasználókat:
- akik a regisztrációjuktól számított fél éven belül egyszer sem léptek be az oldalra, és nem rendelkeznek semmilyen nevük alatt megjelent tartalommal.
- melyek ugyan rendelkeznek nevük alatt megjelent véleménynyilvánító tartalommal#4, de semmilyen nevükhöz köthető művet/alkotást nem jelentettek meg az oldalon, melyek fölött kizárólagos szerzői jogokkal rendelkeznek, és az utolsó oldallátogatásuk óta eltelt már legalább egy év.
- műveikkel/alkotásaikkal együtt, akik több mint két éve nem látogatták a portált.

A szerkesztőségnek jogában áll minden olyan felhasználó számára korlátozni a portál elérést, akinek a profiljában megadott e-mail címe nem él, vagy azon nem elérhető. Ez a korlátozás azt jelenti, hogy a felhasználó mindaddig, amíg az e-mail címét meg nem változtatja, a portálnak csak azon részét érheti el, amely az e-mail cím megváltoztatására szolgál.
A szerkesztőségnek jogában áll előzetes értesítés és indoklás nélkül azonnali hatállyal törölni azt a felhasználót, aki a szerkesztőséget folyamatosan zaklatja, munkáját akadályozza, valamint azt a felhasználót, akiről bebizonyosodik, hogy a szolgáltató, a portál, vagy valamely szerkesztőjének rossz hírét kelti, vagy annak hitelét rontja akár a világhálón, akár a világhálón kívül.

A szerkesztőség hivatalos e-mail címe az info[kukac]pieris[pont]hu. Az ide érkező, illetve a kimenő leveleket a szerkesztőség maximum egy évig őrzi meg, aztán törli a postafiókjából.
A főszerkesztő hivatalos e-mail címe a foszerkeszto[kukac]pieris[pont]hu. Az ide érkező, illetve a kimenő leveleket a főszerkesztő maximum egy évig őrzi meg, aztán törli a postafiókjából.


A felhasználó jogairól:
A felhasználónak joga a szabad véleménynyilvánítás, amíg ez a jelen általános felhasználói szabályzatba nem ütközik. A felhasználónak jogában áll a portál szolgáltatásait mindennemű ellenszolgáltatás nélkül, rendeltetésének megfelelően használni mindaddig, amíg az nem ütközik a jelen szabályzatba. A felhasználónak jogában áll a szerkesztőség felé jelezni az info[kukac]pieris[pont]hu e-mail címen, vagy a portálon belüli levelezőrendszeren keresztül, ha a jelen szabályzatba ütköző tartalommal találkozik. A felhasználónak jogában áll az általa beküldött szellemi termékek bizonyos részének, vagy egészének törlését kérnie a szerkesztőségtől anélkül, hogy arra indokkal szolgálna. A felhasználónak jogában áll kérnie regisztrációja törlését a szerkesztőségtől anélkül, hogy arra indokkal szolgálna.

Törlési kérelmet csak úgy áll módunkban elfogadni/teljesíteni, ha a felhasználó arról az e-mail címről, amely a szándékának időpontjában a portál adatbázisában a nevéhez van rendelve, ír egy hivatalos törlési kérelmet az info[kukac]pieris[pont]hu e-mail címre. A kérelmének tartalmaznia kell a felhasználó portálon használt felhasználónevét, valamint, hogy teljes törlést kér-e, vagy csak részlegest. Részleges törlésnél kérjük pontosan beazonosítható módon megjelölni az eltávolíttatni kívánt tartalmat.
A szabálynak megfelelő kérelem beérkezésétől számítva hét naptári nap áll rendelkezésére a portál szerkesztőségének a törlési kérelem teljesítésére. Ez alatt a hét naptári nap alatt a kérelmező elállhat szándékától, melyet úgy adhat a szerkesztőség tudtára, hogy ezt közli egy újabb e-mailben, melyet arról az e-mail címről küld az info[kukac]pieris[pont]hu címre, amelyről a törlési kérelmét küldte. Amennyiben a törlés esetleg már eddigre megtörtént volna, úgy a szerkesztőséget emiatt semmilyen felelősség nem terheli. Törölt tartalmat/regisztrációt nem áll módunkban visszaállítani. Mivel a véleménynyilvánító tartalmakat a szerkesztőség nem törli, azok szerzőjeként a törlést követően "törölt felhasználó" lesz feltüntetve.
Amennyiben nem a regisztráció teljes törléséről van szó, úgy az oldalon belüli levelezőrendszeren keresztül is kérhető a művek törlése, illetve javítása.


A szolgáltató, és a portál szerkesztősége kijelenti, hogy:
- a tartalomban található adatok, információk a tartalmat beküldő/elhelyező személy nézeteit tükrözik, és ilyetén voltuk miatt a portál szolgáltatója, valamint szerkesztősége semmiféle felelősséget nem vállal, azok és következményei a tartalmat beküldő/elhelyező személyt terhelik.
- a fent leírt szabályokba ütköző tartalmat mindennemű előzetes vagy utólagos értesítés és indoklás nélkül eltávolíthatja.
- semmiféle felelősséget nem vállal a szolgáltatás esetleges instabil működéséért, és az azokból adódó esetleges károkért.
- a portál nem irattároló, így az esetleges adatvesztésért, illetve az abból eredő esetleges kár miatt a szerkesztőséget és a szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.
- semmilyen esetben nem menti le, és nem küldi vissza a felhasználóknak a műveiket, még a regisztráció esetleges törlésekor sem.

A portál szerkesztőségének jogában áll fellépni minden olyan regisztrációval szemben, melyről kiderül, hogy olyan felhasználó visszaélés céljából történt ismételt regisztrációja, akinek már van érvényben lévő regisztrációja a portálon. Az ilyen regisztrációk törlést, illetve végleges kitiltást vonhatnak maguk után. Ez esetben a felhasználóhoz köthető összes felhasználónév tiltásra/törlésre kerülhet attól függetlenül, hogy ezen felhasználónevei közül melyeket használja szabálysértő módon. Az ezen felhasználónevek alatt elhelyezett olyan tartalmak, melyek felett a felhasználónevek tulajdonosa kizárólagos jogokat gyakorol, törlésre kerülnek, mivel a korlátozás miatt nem lesz képes a tartalmai feletti joggyakorlásra.

A portálon található minden tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. Másolása, terjesztése csak akkor engedélyezett, ha a forrást és a szerzőt megjelölve az egész tartalomra mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el az átvett rész alatt!


Adatvédelmi irányelvek:
A felhasználótól a szolgáltatóhoz és a szerkesztőséghez kerülő adatok esetében az adatkezelés célja a felhasználó azonosítása, a portálon belüli nyomon követése, a szolgáltatás igénybevétele, hírlevél küldése, statisztikák, elemzések összeállítása, a szabálysértők ellen szükségszerűen életbe lépő szankciók alkalmazása, illetve ezen adatokból megismert szokások/használati eszközök alapján a szolgáltatás fejlesztése, gördülékenyebbé tétele.

A portál látogatásával Ön önkéntesen, megfelelő tájékoztatást követően, határozottan és félreérthetetlenül hozzájárulását adja, hogy a szolgáltató, és a portál szerkesztősége a következő információkat kezelje, gyűjtse és tárolja:
- IP-cím, host név, látogatás dátuma, időpontja, utolsó oldalletöltés dátuma, időpontja, ország, város, böngésző és operációs rendszer típus és verziószám, internet típusa, eszköz típusa (laptop, asztali gép vagy mobiltelefon), megtekintett oldalak.

Ezeken kívül az Ön által regisztrált felhasználóként szükségszerűen/kötelezően illetve önkéntesen megadott további adatok kerülnek még kezelésre, gyűjtésre és tárolásra:
- szükségszerű/kötelező: felhasználónév, e-mail cím, jelszó
- önkéntes: polgári név, lakóhely, születési idő, nem, profilkép. Továbbá lehetőség van arra, hogy megírja bemutatkozását, s elérhetővé tegye a skype azonosítóját, facebook elérhetőségét, twitter elérhetőségét, és amennyiben van, úgy a weboldalát.

A jelszó kódolt formában kerül a szolgáltatóhoz, ezért az Ön tényleges jelszavát nem ismeri.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztrált felhasználóként megadott személyes adatok, úgymint a regisztrált felhasználónév, a polgári név, nem, regisztráció időpontja, utolsó bejelentkezés időpontja, lakóhely, a bemutatkozás szövege, illetve a regisztrációt követően feltöltött profilkép kívülről, azaz regisztráció nélkül is látható/olvasható.
Viszont a tagság időtartamát, és a kapcsolattartási adatokat (skype azonosító, facebook elérhetőség, twitter elérhetőség, weboldal) csak és kizárólag regisztrált felhasználók láthatják/érhetik el.
A regisztráció során a regisztrációs űrlap e-mail rovatában megadott e-mail címet a felhasználón kívül csak a szolgáltató és a szerkesztőség látja.

Ezen szükséges és/vagy önkéntesen megadott adatokért/profilképekért felelősséget kizárólag a felhasználó vállal, a szolgáltatót és a szerkesztőséget semmilyen felelősség nem terheli.

A szolgáltató és/vagy a szerkesztőség pályáztatás, szerkesztői jog megadása, stb. esetén elkérhet még telefonszámot, levelezési címet, bankszámla adatokat (ezt pénzdíjas pályázatok esetén a nyeremény utalása, illetve esetlegesen érvénytelennek nyilvánított pályázatok nevezési díjainak visszautalása céljából kérhetjük) nevét, és további elérhetőségeket a hatékony szolgáltatásnyújtás, eredményesebb munkavégzés, avagy díjazás érdekében. Eme adatokat a szolgáltató és/vagy a szerkesztőség harmadik félnek nem adja tovább (kivételt képeznek a törvényi rendelkezések), és csak a kérés céljának teljesítéséig tárolja, illetve amíg szükséges a kapcsolattartáshoz.

Felhasználó a regisztráció után bármikor módosíthatja a következő adatokat: polgári név, jelszó, nem, születési idő, lakóhely, a kapcsolattartási adatok (skype, facebook, twitter, weboldal), illetve az e-mail cím.
Felhasználó a regisztráció után bármikor törölheti a következő adatokat: polgári név, nem, születési idő, lakóhely, a kapcsolattartási adatok (skype, facebook, twitter, weboldal). Az így törölt adatok törlődnek a portál adatbázisából.

A regisztrált felhasználó kérheti felhasználói státusza törlését a törlési kérelmeknél leírtak szerint. Minden olyan esetben, mikor a regisztrált felhasználónév törlésre kerül, vele együtt minden személyes adat törlődik a portál adatbázisából. Kivételt képeznek ez alól a bejelentkezési adatok (IP cím, felhasználónév, bejelentkezés dátuma, időpontja, operációs rendszer/böngésző típus/verzió száma), amelyeket a törlést követően is tárol a szolgáltató az adatbázisába történő bejegyzéstől számított legfeljebb öt évig, az esetleges visszaélések elkerülése végett.

Szolgáltató a tudomására jutás dátumától a látogatási adatokat legfeljebb öt évig tárolja.


A felhasználó kijelenti, hogy:
- elfogadja, hogy a portál szerkesztősége által a közösségi hálózatokon esetlegesen megosztott - felhasználótól származó – tartalmat csak akkor törli, ha a felhasználó a közösségi hálózatokon lévő tartalmakról a közvetlen, direkt linket elküldi a szerkesztőség e-mail címére.
- vállalja, hogy az olyan anyagi és nem anyagi kárt és költséget (beleértve az ügyvédi díjakat is) közvetlenül megtérít a szolgáltató részére, mely a felhasználónak a portállal kapcsolatos magatartására vezethető vissza. Ide tartozik különösképpen a jelen feltételek megsértése, a szolgáltató jogainak és jogos érdekeinek megsértéséből származó minden kár és költség.
- elmúlt 16 éves, szerződéskötési képessége nem korlátozott, a fent leírtakat figyelmesen elolvasta, megértette, és magára nézve kötelező érvényűnek elfogadta.
- a jelen szabályzat elfogadásával együtt elfogadja azt is, hogy az általa, a profiljában megadott e-mail címre hírleveleket küldjön a portál szerkesztősége, mely hírlevélről leiratkozni csak a felhasználói profil törlésével lehet.


#1: tartalomnak számít minden, amit a felhasználó az oldalon leír, és bekerül a portál adatbázisába.
#2: szellemi terméknek minősül minden beküldött művészeti alkotás.
#3: tartalmat beküldő/elhelyező személy az, akinek a neve alatt a tartalom megjelenik.
#4: véleménynyilvánító tartalomnak minősül minden olyan tartalom, amely mások szellemi termékeit kritizálják, bírálják, minősítik. Véleménynyilvánító tartalomnak minősül továbbá a firkafalra, hírek alá, pályázatok, stb. alá küldött bejegyzés. Kivételt képeznek ez alól a kritika rovatba beküldött alkotások, amelyek szellemi terméknek minősülnek, és szerzői jogvédelem alá esnek.

Utolsó módosítás ideje: 2015. 05. 22.
Érvényes: visszavonásig

BeszélgetésSmileSadBig grinClownCool...Tongue...SunglassesSmokinBabyEek...CryingEmbrassed...Beach ChairSarcastic...LoLPicnicTastyWink2Yawn...VerysadEatingKirályDevil2Hi...QuestionMailBaby BoyReadTombstoneSmiley balloonCsigaSzívVirágBowlingNono!GyagyaLábnyomSörKukucsNonoHolyByeÁáááááá!ImaSzerelmesGondolkodomAllahTapsOh! My God!LolIdegbetegAngyalOlvasKávéBaby GirlHelloSzerelemNem tudomHappypápá...TáncFej-törõTapsLibikóka... mondjuk :)GépelekPunkLolAngardAlszomHallgatokNonoDanceZenebolondBólogatNyúlNyúlSétaSzámítógépgyilkosÖlelésFalnak megy...AlszikUgrálóKoccintósAngyalLáncfûrészesComputerUdvaribolondCookColdKirályDobosTévénézõSprintTeknõs...Csírke-fogóAlszikShockedSírósSírósTelefonosEsõfelhõMeditáló......ÖlelésRózsaNapocska 1Napocska 2CsillagSzakácsFace-matrixCsoport.........Szellem......Kalózrosesmile..................Bravo!Szülinapi gyertyaTábortüzEgy csésze kávéKávézás 1Kávézás 1Kávézás a gép elõttRejtõzködõKézfogásPartyBirthDayTorta1Torta2Party 2Dog KissKávéKávéKissesKissesFlowerFlowerSmiley loveSpring

Tagjainknak

Online látogatók:
Látogató: 14
Regisztrált: 0
Kereső robot: 8
Összes: 22

Könyvajánló

nagyvendel:
Egyebet nem mondhatokNagy Vendel: Egyebet nem mondhatok

Egyebet nem mondhatok

A világ végére kiülök,
Lábamat a semmibe lógatom,
érzem hogy jó nagyon.
Hallgassátok meg
Szóno...


Tovább...

Zeneajánló

Plush
Küldte: bogancs

Ha kíváncsi vagy a részletekre, akkor kattints a címre...

Zenék

Kategóriák


Page generated in 0.4412 seconds
Nicknév: Jelszó: Emlékezz