Pieris: Õszidõ 2012
Megjelent: 2012, augusztus 5. Idő: 20:35:33
Témakör: Lejárt pályázatokÕszidõ 2012

Tatabányán a Kertvárosi ÁMK Bányász Mûvelõdési Otthona meghirdeti az "Õszidõ 2012" vers- és novellaíró pályázatot.
Pályázati feltételek:
- nevezhet magyar és nem magyar állampolgár, aki érzi, élete delején túljutva örömmel osztja meg írásait egy pályázat keretében.
- egy személy legfeljebb 1 pályázatot nyújthat be
- nevezni lehet verssel, novellával amelynek terjedelme nem haladja meg a 4-5 oldalt (12-14 es betûméretet figyelembe véve)

- egy pályázat tartalmazhat maximum 3 verset és egy novellát
- téma szabadon választható
- a pályázat jeligés, a pályamûvekre kizárólag a jeligét kell feltüntetni, külön lapon (dokumentumon) kérik szerepeltetni a pályázó nevét, címét, telefonszámát és elektronikus címét (email elérhetõségét)
- a pályázaton az írógéppel vagy számítógépes szövegszerkesztõvel elkészített pályamunkák vehetnek részt
- a pályázatok beadhatók postai úton (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 98.) vagy elektronikus formában info@banyaszmuvhaz.hu
- a pályázatok beérkezési határideje: 2012. szeptember 30.

A pályázat ünnepélyes zárása a Díjkiosztó Gálamûsor, ahol elhangoznak a díjazott és kiemelt pályamûvek, melyek szerzõi megkapják az emléklapot és az alkalomra készült tárgyjutalmat.
A Díjkiosztó Gálamûsor tervezett idõpontja: 2012. november 24.

A beküldött pályamunkákat a pályázatot lezáró díjkiosztó gálamûsort követõ 90 napig õzik meg (amennyiben szeretnék azokat visszakapni, a pályázatok mellé e célból felbélyegzett válaszborítékot kérnek mellékelni)!

A pályázatot kiíró intézmény a szerzõi jogi kérdésekben nem foglal állást.

Beérkezési határidõ: 2012. 09. 30.
Eredményhirdetés: 2012. november 24.

További információ:
06/34/311-639 és 06/30-536-8301
info@banyaszmuvhaz.hu
banyaszmuvhaz.hu

Megjegyzés: Beérkezési határidõ: 2012. szeptember 30.A weboldal neve:
Pieris · Πιερίς
interaktív művészeti portál
www.pieris.hu

A pályázat linkje:
https://www.skin.pieris.hu//palyazatok/olvas/palyazat/362