Pieris: Weöres Sándor drámapályázat
Megjelent: 2012, július 22. Idő: 13:21:16
Témakör: Lejárt pályázatokWeöres Sándor drámapályázat

A szombathelyi Weöres Sándor Színház – névadója születésének századik évfordulójára – nyílt drámapályázatot hirdet. A kiíró elvárása, hogy a beadandó mûvek a költõ alábbi írásának szellemében szülessenek: TESTAMENTUM

„Ha valaha síremléket, szobrot, emléktáblát kapok, vagy bármely intézet a nevemet viseli, mindegyikre véssék rá e sorokat: „Az emberiség akkor fog boldogulni,
– ha rááll az egyetlen józan, ráállható alapra: ha szükségleteit elégíti ki, és nem szenvedélyeit, bosszúvágyait, rögeszméit.
– ha módot lel arra, hogy ne legyen kénytelen eltûrni, hogy gonosztevõk, õrültek, komédiások, mániákusok vezessék, fel bírja ismerni õket, és nem szolgálja többé az õ terveiket.
– ha érzi és tudja, hogy erõszakot és elnyomást tétlenül szétnyûni kisebb rossz, mint tettel legyûrni.
– ha úgy tevékenykedik, hogy nem árt vele se másnak, se magának.
Ha ezt nem az egész emberiség, hanem csak egyetlen nép tudja: bármily megpróbáltatás és csapás érheti, mindig megerõsödve és megsokszorozódva fog felemelkedni. Nem pusztul el, míg hatalom és fölény délibábjai helyett a józan mértékhez igazodik. Mértékét eltanulják a szomszéd népek is, majd azoknak szomszédai.”

Weöres Sándor


A pályázatra kizárólag olyan magyar nyelvû színdarab nyújtható be, amely még nem jelent meg nyomtatásban, nem mutatták be színpadon, nem nyert díjat korábbi drámapályázatokon, illetve elõadási vagy közlési jogával más intézmény nem rendelkezik. Egy szerzõ (vagy szerzõi társulás) csak egy mûvel indulhat.
A pályamûveket két – írógéppel írt vagy számítógéppel nyomtatott – példányban kell beküldeni.
A pályázat jeligés: a szerzõ nevét és címét külön lezárt borítékban mellékeljék.
A pályamunkákat kizárólag „Drámapályázat” feliratú postai küldeményként kérik a Weöres Sándor Színház címére (9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 7.) eljuttatni, a postabélyegzõ legkésõbbi dátuma 2013. február 15. lehet.

A színházi és irodalmi élet neves képviselõibõl álló bírálóbizottság egyetlen, nettó 3 millió forint összegû díjat ad ki.
Az eredményhirdetés 2013. június 22-én, Weöres Sándor születésének 100. évfordulóján, a költõ Szent György és a sárkány (Octopus) címû drámájának díszbemutatója elõtt lesz.
A díjnyertes mûvet a Weöres Sándor Színház 2013/14-es, csak magyar darabokból összeállított évadja során színre viszi, az Életünk címû, Vas megyei folyóirat pedig megjelenteti.
Erre az évadra a gyõztes dráma magyarországi bemutatásának kizárólagos joga a színházat, a szöveg elsõ közlésének joga a folyóiratot illeti.
A Weöres Sándor Színház kész a pályázaton részt vevõ többi – arra érdemes – mûvet is színpadra állítani.
A pályamunkák kéziratát nem õrzik meg, és nem küldik vissza.

A nettó 3 millió forint díjazás, a teljes összeg egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) szerinti adózása estén értendõ. Egyéb esetében a díjazás nettó összege módosul.

Beérkezési határidõ: 2013. 02. 15.
Eredményhirdetés: 2013. június 22-én

További információ: wssz.hu

Megjegyzés: Beérkezési határidõ: 2013. 02. 15.A weboldal neve:
Pieris · Πιερίς
interaktív művészeti portál
www.pieris.hu

A pályázat linkje:
https://www.skin.pieris.hu//palyazatok/olvas/palyazat/358