Navigáció


RSS: összes ·
Tanka: Úton hazafelé

, 698 olvasás, Kelemen Zoltán , 3 hozzászólás

Gondolat

Porban

szélnek eresztett
vágyak nyögéseiben
elveszett világ
teremt újabb végzetet
sóhaj száll az ég felé

Mohol, 2012 Október 3.

Tánc

összetört tükör
torz világában élek
elzárt emlékek
ütnek fájó dallamot
újabb zuhanás előtt

Mohol, 2012. Szeptember 30.

Rekviem

halkuló léptek
korbácsolnak bősz vihart
tajtékzó hullám
temeti semmis múltam
szétszórt kavicsok alá

Mohol, 2012 Szeptember 21.

Áttetsző pillanatok

forró homokban
hagyott lábnyomokat mos
csendes hullámzás
jövőből lesz szótlan múlt
újabb, színes emlékkép

2012. Augusztusa, Mohol

Még egy júliusi tanka

bepárásodott
tekintet könnyet sejtet
koszos víztükör
reflektál újabb vihart
elmén kívül s idebent

Csillagkapu

Néma árnyékot
festenek ma a csillagok
Fagyos végtelen
felé lépek hangtalan
s félőn emléket rajzolok

2012. július 17. Mohol

Holnapután

Elhamarkodott
könnyek ütik lelkekbe
gyászos dallamuk
száraz kenyérért vívott
harc véres jövőt vetít

2012 július 18.

Csend-ecset

Emlékképeket
kever forrón tépázó
júliusi szél
pimasz fény fest árnyékot
rideg falakon belül

2012. Júliusa

Két villanás között

Csend-cseppek ütnek
dallamot homlokomon
kisimuló táj
születendő könnyekért
sóhajt imát keserűn

2012. Júliusa

Vérvörös

Beleszagolnék
oly lágy tincsei közé
észrevétlenül
s behunyt szemmel élvezném
csendélete illatát

2012 júliusa

Füst és hamu

Újra kísért egy
lángok közt elhaló hang
Ősi szellemtánc
Eleim harcát vívom
S vesztem csatáim ma is

Július 25.

Robbanásig

Monoton világ
unalmas kattogása
állít fal mellé
és bennem egyre csak forr
a vihar előtti csend

Mohol, 2012. Szeptember 15.

Taposatlan ösvényeken

bolyongó lelkek
ütköznek menekülve
koszos szemfedő
rejt el keserű múltat
Vajúdó jövő elől

Mohol, 2012 Szeptember 18.

Kiégve

Torkon ragadott
pillanatokba égett
vágyak hamvai
keserű emlékekként
hullnak lábaink elé

Mohol, 2012 Szeptember 19.

Hangzavar

hollók kárognak
romos falak tetején
hasztalan átok
üt át koszos szemfedőt
megtépázva nyugalmam

Mohol, 2012. Szeptember 23.

Ősz

utak mentén
haldokló emlékeknek
könnyezik az ég
avar válik enyészetté
álmok lesznek védtelen

Mohol, 2012. Szeptember 25

Útközben

Vonzó délibáb
csalogat mind közelebb
üres messzeség
igér hamis képeket
élet és halál között

Mohol, 2012. Szeptember 26.

Szomorgó

nádszál hajol meg
lágy szellő súlya alatt
törékeny magány
épít emlékből várat
elherdált vágyak fölé

Mohol, 2012. Szeptember 27.

Mámor

világ peremén
lehorgonyzott Idő
megfejthetetlen
álmaiból küld felém
újabb részeg perceket

Mohol, 2012. Szeptember 29.

Naplemente

bíbor selyemágy
csalogat nyugvó Napot
csendes altató
ringat álomba lelket
hazudtol meg életet

Mohol, 2012. Október 1.

Zivatar

két villanás közt
felrobbant pillanatok
elfolytott sikoly
szakít szét néma csendet
könny hull' csendesen alá

Mohol, 2012. Október 2.

Ars Poetica

vassal égetett
hitben keresem utam
hontalan vándor
stigmáival lelkemen
botladozom kitartón

Mohol, 2012. Október 4.

Egy mérföldkövön ülve

parányi csillag
csillogása tép széjjel
megfoghatatlant
vágy rohan vakon falnak
s délibábbá lesz a cél

Mohol, 2012. Október 5.

Paradoxon

megsárgult fénykép
ébreszt újabb tudatot
halhatatlanná
csak akkor lehetek én
ha most mindjárt meghalok

Mohol, 2012. Október 8.

Kitaszítottan

hófehér pelyhek
mossák tisztára utcám
hazug világkép
hamis nyugalmat éleszt
két áramszünet között

Mohol, 2012, December 12.

Félbeszakadt séta

ragyogó csillag
küldi mosolyát felém
fagyos lehelet
s benne egy átok hagy el
zuhanásom kezdetén

Mohol, 2012 Dec. 13.

Úton

két esőcsepp közt
emlékké vált pillanat
lesz egy újabb ránc
megvívatlan csatáknak
állítva bús emléket

Mohol, 2012. december 26.

Könyörgő tekinteted

csendnek kapuját
átlépve szakít ketté
maró bűntudat
földön rothadó almák
közt vajúdó kín emészt

Mohol, 2012. December 27.

Új esztendő elé

elnyüstölt cipő
temet el újabb évet
köddé vált álmok
ívnak csonka vágyakat
imát jó szavak után

Mohol, 2012. december 29.

Epilógus

zúzmarás álmok
közé burkolt vágyaink
köddé váló múlt
fátyla alatt születik
egy újabb meddő remény

Mohol, 2012. december 30.

Fehér folt

néhány csepp tavasz
színez át szürkeséget
hoz el megnyugvást
majd ír dallamot üres
szívdobbanások közé


Mohol, 2013. Január 21.

Félhomályban

fény-rejtett titok
húz kegyetlen végtelent
hamis ígéret
robban bele a csendbe
s festi elém végzetem

Mohol, 2013. Január 22.

Koldusboton

csend-pocsolyába
zárt kiáltás halkul el
fagyott mosolyok
ejtenek rabul s lesznek
legféltettebb kincseim

Mohol, 2013. Január 23.

Intermezzo

üres vágányok
előtt hajt főt az idő
nyolc múlt kilenccel
és én még mindig mohón
keresem a szavakat

Mohol, 2013. Január 24.

Két lépés között

véletlenekben
született álmok lesznek
féltett valóság
egy újabb perc hull alá
s megpihenni tér a vágy

Mohol, 2013. Január 25.

Én vétkem

álomfátyol fed
bűnbe esett világot
reménytelen cél
tűnik egyre távolabb
s én mindinkább fáradok

Mohol, 2013. Január 26.

Melankólia

esőcseppekbe
zárt februári égbolt
ölel át Napot
szél tör utat magának
s nem szül árnyékot a fény

Mohol, 2013. Február 2.

Torz tükör

csendet akartam
lettem hát kiaszott ér
elhaló visszhang
nyom pecsétet a múltra
s hantol el jelent-jövőt

Mohol, 2013. Február 3.

Csapdában

két harapás közt
átvillanó gondolat
megfejthetetlen
képletekbe rejti el
megoldások tengerét

Mohol, 2013. Február 6.

kilátás kis keserűséggel

halálraítélt
álmok felett mond imát
szertefoszló lét
s szakadék széléről lép
a semmibe az idő

Mohol, 2013. Február 9.

Monotónia

hófehér lepel
rejti el világ szennyét
fagyos csillogás
feszíti rám keresztem
s újraélem tegnapom

Mohol, 2013 Február 10.

kiszolgáltatottan

tehetetlen düh
keveredik könnyekkel
csontkemény ököl
dönget kaput hiába
eltűnt már minden remény

Mohol, 2013. Február 11.

Bálint napkor

mintha értené
vérbe merült ma a Nap
új szerelemmel
takarta fáradt testét
s bújt el csillagok alatt

Mohol, 2013. Február 14.

szaporodó múlt

csillag nélküli
égbolt fojt gondolatot
s jéghideg cseppek
vájnak újabb barázdát
féltett emlékim közé

Mohol, 2013 Február 15.

Bilincsekben

dögszag fojtogat
tavaszian szép estét
megfeszülő lánc
szakít fel kiszáradt bőrt
temet el minden reményt

Mohol, 2013. Február 17.

déjà vu

felhőkkel teli
égbolt rejti a Holdat
falakat emel
emlékek köré a szél
új álmoknak temetőt

Mohol, 2013. Február 20.

Szavak nélkül

könnyekbe csobbant
valóság űz el álmot
remegő kezek
kulcsolódnak imára
érted-értem-hiába

Mohol, 2013. Február 22.

béklyók

néma sikollyal
állít torz tükör elé
tépett valóság
s az a mosoly amit látsz
rejti rabszolgaságom

Mohol, 2013 Február 25.

balkán fanatik

etikátlan lét
kényszerít szűk zubbonyt rám
megroggyant térdek
lopnak napot-nap után
s lesz mind sötétebb az ég

Mohol, 2013. Február 26.

huszonhetedikén, estefelé

sárban dagonyáz
komor februárutó
s latyakos utcák
pocsolyái rejtenek
el minden suhanó fényt

Mohol, 2013. Február 27.

A Nőnek

kacér mosolyod
varázsában bolyongva
elkárhozottan
kutatom fel végzetem
s hullok gyengén a porba

Mohol, 2013. Március 8.

huszonegyedik század

rideg gyertyafény
igéz árnyakat táncra
hitem alkonya
vet gáncsot a jövőnek
viharverte utakon

Mohol, 2013. Március 10.

Nagyböjt

lüktető csend tép
rongyossá kihalt időt
homályba tűnő
lépések tipornak el
minden beképzelt álmot

2013. március 27.

halálos tavasz

cigarettafüst
festette emlékekbe
ólomsúly idő
vet csírátlan magvakat
valahol egy harang zúg

Mohol, 2013. Április 5.

Adagio

javíthatatlan
álmodozó léptei
csendesülnek el
s nehéz múltat hagy reám
semmibe vesző jövő

Mohol, 2013. Május 11.

Ötlet nélkül

meddő tervekben
utazó gondolatok
ütköznek falba
visszhang tör ketté csendet
majd hagy magamra megint

Mohol, 2013. Május 13.

Zuhanás

pokol tornácán
ingadozó vétkek közt
kihűlt szenvedély
tesz nyakamra kötelet
majd taszít le a mélybe

Mohol, 2013. Május 15.

kósza intés

kis hibáidból
építs erős gátakat
s lesz menedéked
mikor majd erényt pusztít
újabb álszent szenvedély

Mohol, 2013. Július 29.

Esti kesergő

bűzös pocsolyák
között vonagló jelen
torzít holnapot
csupasz fába villám súlyt
s lesz hamuvá a reményt

Mohol, 2013. Július 30.

elveszett sorok

leheletfinom
pillanat fogságában
vergődő álom
sóhajt megadón imát
s a csend tombol idebenn

Mohol, 2013. Július 31.

por és hamu

felperzselt hidak
füstjében fuldokolva
elhaló emlék
karcol egy újabb rovást
ejt rabul pillanatot

Mohol, 2013. Augusztus 5.

szauna kilátással

pokol tüzében
vonagló olcsó vágyak
temettetnek el
hiábavaló imát
kong megrepedt csőharang

Mohol, 2013. Augusztus 7.

utópia

ugrásra feszült
inakkal várakozó
hiénák bűze
zavarja meg jelenem
sejtet kínosabb jövőt

Mohol, 2013. Augusztus 8.

Intermezzo

esőcseppekbe
rejtett kimondatlan szók
ütnek dallamot
mocsokká ázott jelen
s ellopott jövő közé

Mohol, 2013. Október 17.

Vénasszonyok nyara

csalóka szellő
űz el sötét felhőket
lehulló szirmok
úsznak még egy utolsót
ökörnyál varázsában

Mohol, 2013. Október 19.

Mámor

gitár hangjából
eredő nyugalomban
születő világ
cseppjei közt mélázva
veszítem el önmagam

Mohol, 2013 Október 26.

légszomj

bizonyítanom
kell vérem tisztaságát
aszott gyökerek
húznak vissza a mélybe
míg én légért kapkodom

Mohol, 2013. Október 30.

halottak napja elé

gyertyaláng idéz
rég feledett emléket
féltő ölelés
oltalmát őrzik imák
fáj újra az érző szív

Mohol, 2013. Október 31.

megfeszített metszetek

tétova vágyak
lángjai lelnek halált
hideg cseppekben
gúnyos gőg nyom el mindent
mi egykoron oly szép volt

Mohol, November 4.

In nomine patris

gyertyalángokban
élő sóhajok égnek
csonkig a szélben
s porba karcolt imák közt
vérzik el minden remény

Mohol, 2013. November 5.

rabszolgasors

éhínség ellen
küzdő üres aurák
közt vonagló lét
feledtet büszkeséget
fojtogat mát s holnapot

Mohol, 2013. November 8.

egy pohár bor mellé

foszladozó húr
játszana még dallamot
szívbemarkolót
csendhez láncolt léleknek
pohártörő-siratót

Mohol, 2013. November 9.

álszent barmok

tisztelet nélkül
csináltok versenyt másnak
a keservéből
míg egótok moslékban
mosná tisztára magát

Mohol, 2013. November 11.

Őszvég

hideg szél kerget
rozsdás platánlevelet
megrekedt világ
vet neki gáncsot s válnak
árnyékká a csillagok

Mohol, 2013. November 12.

hol volt, hol nem volt

hideg szél söpör
végig a rideg utcán
macskakövesen
s kis tócsákon szökdel át
egy pár új futócipő

Mohol, 2013. November 14.

hasztalan rohanás

szökik előled
minden mi tökéletes
s végső pillanat
lesz az mikorra rájössz
hogy minden oly nagyszerű

Mohol, 2013 November 14.

*Tanka : A 7. században formálódott ki a tanka (vagy waka), japán népdalokból, némi kínai hatással. A tanka öt sorból áll (5-7-5-7-7), az első három valamely látvány, vagy az általa előidézett benyomás leírása, megfogalmazása, a 4-5. pedig az erre adott reflexió. Erre a jellegzetességére épült egy társasági játék, melyben a valaki által elkezdett vershez másvalakinek kellett a két záró sort kitalálnia, a következő – újabb játékos által mondott – háromsoros egységnek pedig ezzel a kettővel kellett kapcsolatban lennie (renga – láncverselés). Így alakult ki a tanka lerövidítésével a haiku, amely a 17. században egyre nagyobb népszerűségre tett szert, lassan kiszorítva a hosszabb formát. (net)


Megjegyzés: Tanka*-féleségek…

Kinyomtatom


Vers elemzése


Regisztrálj!

Csak regisztrált felhasználó írhat hozzászólást. Ha véleményed van a műről, regisztráld magad oldalunkon, és írd le!

Még nem vagy tagunk?


Kapcsolódó linkek

· Témakör: Gondolat
· Kategória: Tanka
· Írta: Kelemen Zoltán
· Jóváhagyta: Medve Zsolt


A szerző utolsó 30 műve:


Tagjainknak

Online látogatók:
Látogató: 12
Regisztrált: 0
Kereső robot: 8
Összes: 20

Page generated in 0.0428 seconds
Nicknév: Jelszó: Emlékezz