GoldDrag: Imago (Kintsugi versek) (vers)
Megjelent:
Témakör: Ars poeticaImago (Kintsugi versek)


Mint haldokló Nap
dobja le magáról a testem
pusztuló anyag köré épült lelkemet.
Zavaros énképem sorvadó szívizma
érintetlen szavakra dobbant
végső perceket.

Időfára feszített genom-térképem
eredő karma-alakzat lánc
irányvektora.
Távolodó táj:
Emlékszálak közé merült arc
kontextus kísért régi álom-kópia.

Eliramlok fej-nehéz füstömbe zárva
mosolyt hajlít virágra szemem,
gyertyán hangokat.
Égi kohóban
izzó fény-íveket kovácsol
sznob kényű egómba zárt sulyok gondolat.A weboldal neve:
Pieris · Πιερίς
interaktív kortárs művészeti portál
https://www.pieris.hu

A mű linkje:
https://www.pieris.hu/irodalom/olvas/mu/158735