Navigáció


RSS: összes ·
Irodalom címke lapozgató...

1273 alkotás (64 oldal, 20 alkotás/oldal)


Ez+az: Szenvedély

, 7 olvasás, Gurma , 0 hozzászólás

Misztikum

Szenvedély!
-Idén megérezte a tavaszt. Nagyon finoman, a hideg éjszakák leple alatt, a melegedő napfény sugaraiba rejtőzve, beosont az Élet a világba. Most először, látta, érezte, tudta, hogy épp ez történik. Megérezte a kopasz fák rejtett zugaiban áramló erőt, ahogy egyre gyorsulva száguldott végig a parányi csatornákon, elmosva az útjából minden akadályt, ellenállást.

Tovább


Próza: A tizenkét hónap 1.

, 35 olvasás, Aevie , 9 hozzászólás

Misztikum

Télhó

Azon a hajnalon arca sápadtabbá hűlt, mint amilyen hófehér mindig is volt. Rosszul érezte magát. Most még rosszabbul, mint ahogy már évek óta: apja ismét látni kívánta azon a reggelen – az éjjeli ügyeletes esthajnalcsillag adta át az üzenetet előző nap.
A csillaglány azonban nem csak hírnöki feladatát kívánta volna teljesíteni az éjszaka, minden vágya volt – ahogyan az univerzum összes tündöklésének is akkoriban – a férfi hálótársává válni; szent frigybe fonódni vele a Sors égisze alatt, csillagköddé robbanni a megtermékenyülés varázslatos halálában: amint új élet vajúdna női tündökléséből a férfi kék vérétől lüktetőn pulzálva.

Tovább


Próza: Üzenet az utókornak

, 74 olvasás, luxin , 2 hozzászólás

Misztikum

Zsebórámnak nagy titka van: édesapám utolsó ajándéka az, amit érettségimre kaptam. Drága emléktárgyam, egész életemben elkísért.
Zsebemben, - szinte- talizmánként hordtam, pedig régóta nem mutatta az időt.

Tovább


Vers: Kifordítva

, 54 olvasás, bcermidoff , 2 hozzászólás

Misztikum

Bús emberi felnőttkor
Istennel terhes lelkem.
Két perce még egy fán ültem
és gyümölcsét legeltem.

Tovább


Ballada: Ördögszekér

, 39 olvasás, Bodortz , 0 hozzászólás

Misztikum

Veri az ablakot a szél.
Süvít vesszőtengerén, hullámzik az ég,
mint réges-rég, akár a balladák idején
fényes tollú holló csapdos várfalon,
ma is úgy tudom...

Tovább


Novella: A szarvas éjszakája

, 31 olvasás, siposi , 0 hozzászólás

Misztikum

Éjjeliőrként óvta az éjszaka csendjét a Telihold. Aurája ezüstös fénnyel vonta be az alatta elterülő völgyet. A halk tücsökciripelést elnyomta a hatalmas fák által fogvatartott köd. Míg fent a hold volt az úr, lent az erdő nem engedett birodalmából. Talán csak a csintalan szellő volt képes arra, hogy megborzolja az áthatolhatatlan lombkoronákat.

Zihálva futott a vadász a magas fák között. Léptei alatt csikorgott az avar. Gyors mozdulatokkal csapta félre az arcába kapó faágakat. Összpontosított, de útját csak néha világította meg a sűrű ködbe be-bepislákoló sápadt holdfény. A Szarvast üldözte s minden ilyen pillanatban fel-felsejlett előtte a rohanó állat hatalmas alakja. Vajon csak csalogatja őt az erdő rég elfelejtett zugai felé?

Tovább


Vers: Szellemjárás

, 60 olvasás, barnaby , 2 hozzászólás

Misztikum

Talán egyszer mégis. Lehet, hogy sosem.
Mond valamit, vagy csak némán tátog?
Szemet töröl-sír. Biztosan porszem,
vagy olyat képzelt, amit sosem látott.

Tovább


Vers: Időjárás a krimi partizánoknál… 2.

, 66 olvasás, jocker , 4 hozzászólás

Misztikum

1942 telén… eredeti Bashó féle stílusban írva.

Nagy pelyhekben
Hull az első. Nyirkos sár.
Nap elolvasztja.

Megjegyzés: Vecsés, 2016. január 20.
Ilja Vergaszov: Történetek a Krímből c. dokumentumregénye alapján…

Tovább


Vers: Időjárás a krimi partizánoknál… 1.

, 38 olvasás, jocker , 0 hozzászólás

Misztikum

1942 nyarán… eredeti Bashó féle stílusban írva.

Időváltozás.
Jött, sötét esőfelhő.
Fagy enyhülése.

Megjegyzés: Vecsés, 2016. január 19.
Ilja Vergaszov: Történetek a Krímből c. dokumentumregénye alapján…

Tovább


Vers: Ádám

, 45 olvasás, farao , 0 hozzászólás

Misztikum

"Az idő múlásával lassan elhallgatnak a vágyak,
az örömkönnyek is mind emlékképpé vállnak...

.... ki törölte le az öröm könnyeit a fámnak?
…. én voltam... én... üvölt belölem az állat…..

A hangja megremeg, Éva fele fordul…
te tetted ezt velem s a könnye is kicsordul. "

Tovább


Próza: Meghökkentő történetek

, 132 olvasás, luxin , 4 hozzászólás

Misztikum

Meghökkentő történeteimet, nagyon régóta gyűjtöm, - néha nem is merem elmesélni másoknak, de most kivételt teszek:

Kedves ismerősöm feleségével történt meg az eset, úgy 25 évvel ezelőtt: Saci, téves telefonthívást kapott Németországból, - valami Hermina nevű hölgyet kerestek. A vonal másik végén, Manfréd Mayr úr beszélt, és egyre hihetetlenebb volt számára, hogy félretárcsázott. Saci, kiválóan beszél németül, mégsem tudta kellőképpen elmagyarázni, hogy nem ő a keresett személy. (Hangja, nagyon hasonlított Hermináéhoz.) Több mit 20 perces győzködés után, befejeződött a beszélgetés. Ám este, újból csörgött Mayr úr:
Asszonyom, csak meg akartam győződni róla, hogy nem csapott –e be. – mondta.

Tovább


Vers: Inri

, 83 olvasás, andrisko , 0 hozzászólás

Misztikum

... mert lehet, hogy ma meghalok!
de holnapra mindent ujjá rakok,
s szemeid meglátják, hogy élek...
tudják a bölcsek s a vének,
a titkokat, melyeket mesélek!

Tovább


Mese: Pestis IV.

, 152 olvasás, woodootroll , 0 hozzászólás

Misztikum

Pestisdoktor

A Wallpeline Lane végtelennek tűnő főutcája mint patak a sziklák közt tekergett végeláthatatlanul London legkülső egyházközségében, egészen a Northumbria Eadwine ősi kolostoráig. Bár ebben a községben még nem tombolt fékeveszetten a Pestis, az utat mégis gondosan egymás mellé fektetett halottak szegélyezték, rongyokkal, néhol fehér vászonnal takarva. A viseletes macskaköves út kongott az ürességtől, csak egy kordé kerekeinek panaszos nyikorgása hallatszott, amit egy elcsigázott ember tolt, arcán törődöttség, és unott fáradtság látszott. A kétszintes házak sora, komoran emelkedett a keskeny főút fölé, az ablakok zsaluzatai mindenhol gondosan reteszelve.

Tovább


Vers: Lélekkufár

, 133 olvasás, christiancrown , 0 hozzászólás

Misztikum

Most majd, minden jó lesz,
hisz ennél, már nem lehet lentebb
és mélyebbre kerülni,
a csákány, szikrát hányva, követ talált.
S a gödör aljáról, csak úgy juthatsz feljebb,
ha ellen mersz szegülni,

Megjegyzés: Paks, 2016. február 12.

Tovább


Vers: Szél

, 109 olvasás, hazugsagok , 2 hozzászólás

Misztikum

füstbe
füst ki
sánta kutyát dobál ide-oda
a szél
az udvar üres, az ecetfa száraz

Tovább


Regény: Pestis III.

, 135 olvasás, woodootroll , 0 hozzászólás

Misztikum

Nicholas Eymerich

A fény és árnyék találkozásánál elgyötört test feküdt a hátán, egy domború tetejű vas veretes ládán. Végtagjai eltörve, és gúzsba kötve, megfeszítve mint egy groteszk emberi íj. Teljesen meztelen volt, testét hatalmas hegek, friss sebek borították. Valaha fiú volt, brutálisan lemetszett nemi szerve kiégett csonkján fekete üszkösödés. Bőrén a friss sebek mellett gondosan kezelt régiek, vaskos vadhús, látszott hogy többször is megsebezték késsel, tűzzel, akkurátusan araszról araszra. Orra és fülei helyén nyílt sebekből genny szivárgott a külvilágba. A pokol minden bugyrát bejárta gondos kínzója által. Éber volt, szeme üvegesen ki kerekedve, teli gyötrelemmel és halálvággyal. A csonkolt test szája hangtalan üvöltésbe gyűrődött, bár nyelve már nem volt, se nyögés, se egy szó nem hallatszott, a csend mágiája nem engedett semmit a külvilágba.

Tovább


Ez+az: Mosolygok legbelül…

, 137 olvasás, GoldDrag , 0 hozzászólás

Misztikum

Szikrát zengő Nap kél, s fut fel kiszáradt imákkal benőtt ősi romvárosom ormaira, pangó csatornákban friss vízpatak csorog-csobog újra, mélyzöld lombok közt ringó virágok nyílnak, s méhek dala száll-hull negédes álmukra. Utcáim parányi lelkek léptei lepik el, s vidám hangok kacagnak a bedeszkázott ablakú házak falán, hol eddig szürke por állt, és elszáradt falevelek szegélyezte rozsdás kancsót tartó asztal, ott most kristálypoharak fénye táncol lebbenő malaszttal és vérvörös élet-borra védőn patyolat abrosz-angyal szárnya terül, nézz reám kérdőn, én mosolygok legbelül.

Tovább


Regény: Pestis II:

, 125 olvasás, woodootroll , 0 hozzászólás

Misztikum

Gondolatait három kopogás szakította félbe. Lentről hallatszott a bejárati ajtó felől. Kis szünet, majd újra. Bejött a számítás, még ha kilenc napot is várt rá, kínosan ügyelt a részletekre. Miután felfestették a kapura a piros keresztet, és fölé bigyesztették hevenyészett betűvetéssel az 'Isten irgalmazz' szöveget, két napig mozgást színlelt, majd utána semmi egyebet. Még gyertyát se gyújtott, hogy az őr azt higgye beteljesedett az Úr ítélete, és magához szólította a házban lévő szerencsétleneket. Ami hát nem is állt távol az igazságtól, le számítva hogy már az első nap eltávozott a lélek az ott lakókból. A dögvész gyorsan ölt. Ha nem is olyan gyorsan mint ő de..

Tovább


Regény: Pestis I.

, 108 olvasás, woodootroll , 0 hozzászólás

Misztikum

Ébredés...

Kr. u. 1342. Fekete felhők gyülekeztek az égen. A komor, késő őszi hajnalon rozsdabarna leveleket sodort le a haragos szél a fák ágairól. A fellegek vészjóslóan közel voltak a dombokon tanyázó erdősségek felett, jeges eső áztatta a tájat. A környék, és a kőrom fagyos nyugalma nyomasztó álmokat hozott rá. A szürkébe öltözött alak hosszú keresés után végre megtalálta, amit keresett.
A homályban létező álmai, mert álmodott, keserédes örömöt hoztak lelkére, a vak ember elhozta, és feltépte a pecséteket. Kérte, hát hozták, hiszen eleget tétlenkedett már. Nehéz a föld a holtak számára.
A szürke ember hétszín pecsétnek áldozott, három emberöltő után a halódó forgatag végre élettel telt meg.

Tovább


Novella: Hol egykor…

, 145 olvasás, woodootroll , 2 hozzászólás

Misztikum

Három szív dobbanás

Seer haldoklott. Tudta, érezte, mint már néhányszor élete folyamán. A kavargó gondolatok gyenge szívdobbanássá formálódtak, a párálló lehelete lassan gőzölve hagyta el kiszáradt ajkait. Ez mégis kicsit más volt. Agyában ott dohogott a hulla bőrű ember síron túli halk motyogása. Nem tulajdonított akkor neki sok jelentőséget, bár tudhatta volna, hogy az arany féreg már úton lehet, és úgy fest most, ezért az apró hibáért most az életével fog fizetni.

Tovább


Tagjainknak

Online látogatók:
Látogató: 12
Regisztrált: 2
Kereső robot: 25
Összes: 39
Jelenlévők:
 · Aimee
 · Azoromharcosa
 · Syringa


Könyvajánló

Fehér Csaba:
NapraforgóFehér Csaba (hung) - Kósa Emese (kosa) - Süveg Gábor - Tóth János (tothjanos): Napraforgó

Három ...


Tovább...

Zeneajánló

Dao: Grey clouds
Küldte: DaoBeat

Ha kíváncsi vagy a részletekre, akkor kattints a címre...

Zenék

Véletlen (mû) ajánló...


Kategóriák


Irodalom


· Ballada:154
· Blog:87
· Bohózat:6
· Dal:1084
· Epigramma:11
· Esszé:185
· Ez+az:6317
· Haiku:1322
· Jegyzet:1110
· Képvers:126
· Kockavers:22
· Krimi:115
· Kritika:25
· Limerik:24
· Memoár:585
· Mese:675
· Novella:3756
· Próza:1924
· Prózavers:224
· Regény:1700
· Rondó:5
· Sci-fi:182
· Sírfelirat:4
· Színmű:2
· Szonett:847
· Szonettkoszorú:11
· Tanka:36
· Vers:63143

Zene


· Album:3
· Klipp:85
· Zene:162

Galéria


· Digitális grafikák:928
· Festmények:650
· Iparművészeti galéria:275
· Rajzok...:1767


Page generated in 0.133 seconds
Nicknév: Jelszó: Emlékezz