Navigáció


RSS: összes ·
Irodalom címke lapozgató...

1109 alkotás (56 oldal, 20 alkotás/oldal)


Jegyzet: Számkivetett

, 70 olvasás, Pacsirta , 8 hozzászólás

Ezek vagyunk

Mit tagadjam, hadilábon állok a számokkal.
No, nem a matematikára gondolok, mert azzal mindig jól kijöttünk egymással, sőt még ma is boldogulok vele, mert napjainkban, hogy valaki ki tudjon jönni a nyugdíjából, hát az igen komoly matematikai hozzáértést igényel. Igaz?

Tovább


Jegyzet: A trikolor

, 49 olvasás, nagyvendel , 1 hozzászólás

Somolygó

Március idusán

Most, hogy közeledik Március 15. -e, emlékeim közül előbújik egy régi történet.

Úgy negyven évvel ezelőtt, amikor idegenvezetéssel is foglalkoztam, elutaztam egy nőkből álló csoporttal valamelyik kisvárosba ünnepelni.
Akkoriban divat volt, hogy jól dolgozó brigádok jutalomból elutazhattak valahová a szakszervezet jóvoltából.

Megjegyzés: 2017.

Tovább


Jegyzet: Szemcsék

, 85 olvasás, andrisko , 0 hozzászólás

Gondolat

Ma már a munka nem megfizetett, ezért mindenki könnyű melót választ, ha egyszer teheti. Mindenki egyetemista a laza meló érdekében... de, - kérdem én - hol marad a tehetség, és a képességek, meg az igazi inspiráció, továbbá a valódi tudás?!...

Jó az, ha senkit sem tartasz ellenségnek!... mégis, a valóság azt igazolja: gyáva és jellemtelen az az ember, kinek nincsenek ellenségei.

Ideje volna a szentírások valós tartalmának felfedésére! Ez jóval fontosabb lenne mintsem gondolnánk!

Tovább


Jegyzet: Gondolatok egy regény olvasása közben (nincs horribile dictu) 2

, 38 olvasás, jeneyi , 0 hozzászólás

Gondolat

(folytatás)

Aki olyan beállítottságú, hogy csupán krimit, lányregényeket, urambocsá' ponyvát szeret olvasni, hiábavaló fáradság Homérosz, Dante, Goethe vagy a nagy egzisztencialisták művei tanulmányozására megtéríteni. A 45 évet felölelő "kommunizmus" ideológusai sem tudták az olvasó emberek döntő hányadát - legfeljebb csak átmenetileg, s jól felfogott önös érdekükből - az általuk elképzelt s tantárgyként gyakorított eszmékre átnevelni.
Ezek a számomra is ellentmondásos okfejtések Nikosz Kazantzakisz Akinek meg kell halnia regényének olvasása közben kényszerítették tollamat az írásra. A könyv 3. kiadása (1973) az Európa könyvkiadó gondozásában jelent meg.

Megjegyzés: Szeged-Tápé, 2014. november 7.

Tovább


Jegyzet: Gondolatok egy regény olvasása közben (nincs horribile dictu) 1

, 31 olvasás, jeneyi , 0 hozzászólás

Gondolat

Ha egy regényt vagy elbeszélést olvasok, nem érdekel cseppet sem, hogy az ítészek, a kitanult irodalmárok mit hordanak össze róla; hogyan méricskélik szinte colstokot használva, vajon miként felelnek meg a nagybetűs irodalom éppen soron következő divat-kívánalmainak. Nem izgat föl különösebben, hogy mennyiben felel meg az író a tartalom és forma, a még ma is elvárt "szocialista realizmus" eszmei mondanivalója szinte kőbe vésett kívánalmainak. Mostanában már csak utólag olvasom el a szerkesztő, a fordító vagy az írót "méltató" korifeus elő- vagy utószó gyanánt - legtöbbször a könyv puszta tömegét gyarapító - odabiggyesztett (ál) tudományos, parttalan vizsgálódásait - tisztelet a kivételnek. Napjainkban a magukra adó kritikusok a szóban forgó írásukban megemlítik, hogy történetesen saját véleményüket tárták nyilvánosság elé.

Megjegyzés: Szeged-Tápé, 2014. december 7.

Tovább


Jegyzet: A makarenkói nevelés elkötelezett híve

, 55 olvasás, jeneyi , 4 hozzászólás

Megemlékezés

Már hosszú évek óta szeretném kiskamasz korom meghatározó élményét szavakba foglalni. Igen nagyra becsült, szeretett tanárom, dr. Pálfy Gyula maradandó kézjegyeket hagyott alig kialakult személyiségem, jellemvonásaim végső formába öntésén. Előre kell bocsátanom, hogy Gyula bácsi a szó nemes értelmében igazi kommunista volt; ezt annak ellenére állítom, hogy bennem a kommunizmus fogalma meglehetősen fájdalmas és ellenmondásos nyomokat hagyott egész további életutamra vonatkozóan.

Tovább


Jegyzet: Fényvillám

, 89 olvasás, andrisko , 2 hozzászólás

Gondolat

A földi léttel kapcsolatban elég érdekes következtetésekre jutottam, melyeket nyugodtan nevezhetek belátásoknak is - úgy gondolom... . Az egyik ez: hogyha az ember nagyon szépnek és nagyon jónak, avagy ha egyetlen létezési formának látja és fogja fel az emberi létet, akkor ettől majd nagyon nehéz lesz elválnia. Márpedig az elválásnak előbb vagy utóbb meg kell történnie. Másfelől pedig, ha rossz véleménnyel rendelkezik a világról melyben él, akkor nem tud megmaradni e világban. Márpedig meg kell maradnia valamelyest egy ideig legalább is... és ehhez az kell, hogy az életet ne vélje rossznak. Utána már vélheti rossznak, de míg itt tartózkodik addig nem... majd a túlvilágon esetleg, mikor visszatekint. De addig semmi kép. Az élet ím tele van ellentmondásokkal, melyeket paradoxonoknak is nevezünk. Hát ez is egy paradoxon és mégis igaz.

Tovább


Jegyzet: Secreto Verbis - Titkos Szavak

, 93 olvasás, andrisko , 0 hozzászólás

Gondolat

Ha egy tollat ráhelyezünk egy mérlegre, vajon mennyit nyom?!
De vajon mekkora súllyal rendelkezik a lélek, aki azt mozgatja?!...

... s odaadja magát; másnak.
Nekem nem; vagy legalábbis: még nem...
sok mindent elfogad az ember!...
nem tehet mást: más kiút nincsen!...

Tovább


Jegyzet: Cantus Stulti - Bolondok Éneke (Sapientiae - Bölcsességek )

, 90 olvasás, andrisko , 1 hozzászólás

Elmélkedés

... nem, nem!... Én különleges bolond vagyok!... nem féltékenykedem a többi bolondra, nem vagyok irigy rájuk egyáltalán... ráadásul elég nekem a magam bolondsága, mely hála Istennek egyre csak gyarapszik!... Hamarosan lepárolom és meglesz a párlat, az eszencia, az igazi varázslat!...

Két bolond beszélget, de az egyik bolondabb a másiknál:
"... ó bolond komám, igazán nem kell aggódnod az Én bolondságom miatt, mert erős pajzs az és szilaj dárda az ellenségre! De nem így ám a tied!... ".

Tovább


Jegyzet: Anima Songs - A Lélek Énekei

, 70 olvasás, andrisko , 0 hozzászólás

Ezek vagyunk

... Egyiptom örökségét többszörösen megpróbálták kifosztani. Talán ma is ezt teszik páran... de mondom Én, hogy ezeknek a kapzsi embereknek soha nem fog megmutatkozni a valódi örökség - legalább is addig biztosan nem amíg kapzsiságuk hajtja őket... A jelenlegi egyiptológusok zöme nem tud a valódi üzenetről, és akik tudnak a valódi üzenetről azoknak hallgatniuk kell... ez a szabály, a rendszer szabálya... , de nem így van azokkal a kutatókkal akik mindezen kívül állnak..

Tovább


Jegyzet: Gondolatok

, 81 olvasás, andrisko , 0 hozzászólás

Gondolat

A lét hasonló az óceánhoz. Gyönyörködhetünk benne, élvezhetjük kínálmányait, mégis, ha igaz megismerőivé szeretnénk válni, nem elegendő csupán ezeket a dolgokat ismernünk, nem elég, ugyan is ez csupán a felszín: a hullámok, meg a hold tükröződése... ha megszeretnénk ismerni az óceánt úgy teljes egészében, akkor tovább kell, hogy menjünk, alá kell merülnünk titokzatos mélységeibe...

- Örömóda -
Uram Én Benned vagyok, ahogyan Te Én Bennem! Hozzád szól minden, mesém, írásom, versem, énekem!... csak Téged magasztallak, szüntelen!...

Tovább


Jegyzet: Filozofia Occulta - Rejtett Filozófia

, 68 olvasás, andrisko , 0 hozzászólás

Gondolat

A bölcset vádolták; sértő, bántó, és kegyetlen szavakat vettek rá: ostobának, bolondnak, és örültnek címkézték őt... De a bölcs csak minderre ennyit mondott: ''Lehet, hogy bolond vagyok, de nem függök gyáva és jellemtelen emberek véleményétől, mellesleg nem irigylem a többi bolondot! Mindezek mellett meg tudok állni a saját lábamon, és egyáltalán nem vagyok befolyásolható ember; a magam ura tudok lenni, és mindezek mellett a dolgok melyekről beszélek élő tapasztalat forrásából származó tudás eredményei, nem holmi szedett-vedett felszínes, csupán csak könyvekből elsajátított sovány, jelentéktelen gondolatok hitvány medréből merített tudás tartozékai! És ez az ami megkülönböztet, és különbé tesz engem sok más embertől! ''.

Tovább


Jegyzet: Jegyzet

, 52 olvasás, andrisko , 0 hozzászólás

Gondolat

Ha hanyagul bánsz gyerekeddel akkor lesz okod félteni őt, és magadat is persze; A szeretet döntő. Ha a gyerek nem kapja meg a kellő törődést szüleitől, a családtól, máshol próbálkozik. Bandákba szerveződik, és sokan avval a bélyeggel fogják illetni, hogy könyörtelen az ellenségeivel, alkohol és különböző szerek kedvelője, szexuális kicsapongásaiban pedig nem ismer határt. Kapcsolatai sorra dőlnek össze, igaz barátja nincsen, alávettetik alantas erőknek, melyek ide oda cibálják őt az élet vad hullámain... - Persze semmi sem csak teljesen fehér, vagy teljesen fekete; meg van a lehetősége, hogy mindezekből kitörjön, ami elképesztően nehéz lesz, de ha mégis erejét veszi, nagy emberré válik...

Tovább


Jegyzet: Gondolatok

, 61 olvasás, andrisko , 0 hozzászólás

Gondolat

Ne gondold azt, hogy nem vagy jó úgy ahogy vagy, és ilyennek, vagy olyannak kellene lenned! Vagy, hogy vagyonosnak, olyannak akinek szeretője van, társa, vagy párja az életben, sok tisztelője. Nem igaz! Mert lehet, hogy valakinek semmije nincs, és mégis fontos az élete, és ekkor a legteljesebb!

Ím most feltárom a mennyet és a poklot, és te újra választhatsz!

A hajó építésének ím már nekiláttak a munkások, hogy majd rajta át kellhessem a nagy folyón a túlsó partra. A túlsó partra ahonnan származom; de mindezek előtt bevégezem még ami hátra maradt!...

Tovább


Jegyzet: Trismegistu Cogitationes - Háromszor Magasztos Gondolatok

, 78 olvasás, andrisko , 0 hozzászólás

Gondolat

A nagy mű, Isten műve hasonló ahhoz ahogy a vásznat szövik. - Ki gondolná, hogy abból a sok cérnából egyszer vászon lesz?!... -. ... s ki gondolná mennyi gyönyörű hímzés szőhető egy vászon anyagába?!... - mely majd vidámságot és életet csal az ember szívébe!

Örülj és vidulj, ha bánat ér, mert Én mondom neked: minden könnyed áldásba fordul majd és nagy lesz az öröm!

Ó titkok tudója, hallgasd hát atyád Hermész Triszmegisztosz szavát, igyad a beszédét, mely szomjadra hűvös forrás vize, és ki ne térj az okulás elől, hogy le ne sodródj az ösvényről! Így nyerhetsz el mindent, és minden sötétség meghajol előtted!...

Tovább


Jegyzet: Occulta Grandiosa - Rejtett Grandiózus

, 75 olvasás, andrisko , 0 hozzászólás

Gondolat

... most úgy nézel rám mintha olyan képet kellene vágnom, mint aki a szobájában online pornózik, de szeme sarkából állandóan az ajtót lesi: nehogy rányissanak...!

- ''Nem szófogadó'' -
'' Nem szófogadó''. Vajon mit is mond számunkra e két szó?!...
Egyszer vegyük úgy ahogy általában mi értelmezzük: mint egyszerű általunk elrendelt meghatározást...
Leggyakrabban, ha e két szóval illetnek valakit, vagyis ha azt vetik valakire: ''nem szófogadó! '' ez alatt igazából azt értik: nem irányítható;

Tovább


Jegyzet: Secretum songs - Titkos énekek

, 79 olvasás, andrisko , 0 hozzászólás

Gondolat

Pattan a szikra,
horkant a némber!
Ó csak én vagyok fent,
én vagyok csak aki éber!

- Éretlenek -
... nézd ahogy nevetnek és csúfolódnak, gúnyosan röhécselnek, de mondom én: nem látják a valót, azt amin valóban nevetniük kellene...

Tovább


Jegyzet: A bölcs szavai

, 95 olvasás, andrisko , 0 hozzászólás

Gondolat

Az ember kapcsolatba léphet magas rangú szellemekkel, jósokkal, médiumokkal, szentekkel, mesterekkel... és mégis: szíve hangjáról semmi esetre sem mondhat le! És ez gyakran ellentmond a logikának és az úgynevezett ''józan észnek''! Néha minden jóslatnak és orákulumnak! A szív a mesterek mestere!

Egy megvilágosodott ember bölcs és tiszta; olyan akár a kristálytiszta forrás vize, mely képes szomját oltani minden megfáradt vándornak ki belőle merít!... Uram tégy engem kristálytiszta forrássá! Ámen!

Tovább


Jegyzet: Homoszexualitás

, 87 olvasás, andrisko , 0 hozzászólás

Gondolat

Ma éjjel ellátogatott hozzám Thot. Azt kérte adjam át az embereknek üzenetét. Íme itt van:
Ostobák vagytok ha ítélkezve néztek a homoszexuálisokra. Inkább azt a dolgot kellene elítélnetek ami ezt ilyen szinten kiváltja az emberi lényekből. A homoszexualitás nem bűn! Csupán a természet kompenzációja, gyógyszere, annak érdekében, hogy a kibillent egyensúlyt helyreállítása. A természet gyógymódja a gyógyulás érdekében. - ''Valami kell ami nincs meg és meg kéne, hogy legyen! '' -. A homoszexualitás ilyen szintű kiváltó oka az elnyomás, az erőszak! És ez az erőszak a szeretetlenség! Inkább szeressétek őket! Mikor pl. egy apa a fiú gyermekből ki akarja irtani az érzékenységet, és valami élettelen és érzéketlen szerinte erős valamivé szeretné formálni...

Tovább


Jegyzet: A bölcs aki titkon lakozik

, 118 olvasás, andrisko , 0 hozzászólás

Gondolat

Az életre nem lehet azt mondani, hogy jó vagy rossz!... az élet olyan amilyen! És nem lehet illetni ilyen szavakkal!... A legközelebbi szó ami képes megközelíteni az a Misztérium. Az élet egy titok! Isten titka! A te titkod és az enyém!...

Gyermekem kérlek légy figyelmes: látnod kell az apró kis rezdüléseket melyeket nem sokan ismernek! Fel kell figyelned az apró kis részletekre is, és ez nagyon fontos ahhoz, hogy kivalló emberré válhass! És kiváló embernek lenni nem pusztán együgyű dolog! Kivallónak lenni a csúcs, ahonnan mindent belátni! És neked ott a helyed!

Tovább


Tagjainknak

Online látogatók:
Látogató: 6
Regisztrált: 0
Kereső robot: 22
Összes: 28

Könyvajánló

doom:
LélektükörDomán Tamás: Lélektükör

Rövid történetek a lélek ösvényeinek árnyas rejtekéből, melyek sokszor, mint sóhajok, halkan lopják be magukat az olvasó képzeletébe. Néha szelíden ringatnak ...


Tovább...

Zeneajánló

SickRats: Beteg patkány (legless version)
Küldte: sunto

Ha kíváncsi vagy a részletekre, akkor kattints a címre...

Zenék

Véletlen (mû) ajánló...


Kategóriák


Irodalom


· Ballada:154
· Blog:87
· Bohózat:6
· Dal:1084
· Epigramma:11
· Esszé:185
· Ez+az:6317
· Haiku:1322
· Jegyzet:1110
· Képvers:126
· Kockavers:22
· Krimi:115
· Kritika:25
· Limerik:24
· Memoár:585
· Mese:675
· Novella:3756
· Próza:1924
· Prózavers:224
· Regény:1700
· Rondó:5
· Sci-fi:182
· Sírfelirat:4
· Színmű:2
· Szonett:847
· Szonettkoszorú:11
· Tanka:36
· Vers:63143

Zene


· Album:3
· Klipp:85
· Zene:162

Galéria


· Digitális grafikák:928
· Festmények:650
· Iparművészeti galéria:275
· Rajzok...:1767


Page generated in 0.1603 seconds
Nicknév: Jelszó: Emlékezz