Navigáció


RSS: összes ·
Irodalom címke lapozgató...

918 alkotás (46 oldal, 20 alkotás/oldal)


Regény: Sic itur ad astra II.

, 17 olvasás, gazzo , 0 hozzászólás

Fantasy

2. „Én rajtam jutsz a kínnal telt hazába”*


A pokolfajzat három vadonőrzője egy szemvillantás alatt kapta szét a rendőrséget. Egy mozdulattal harapták át a rendért felelős férfiak mellkasát, öröklétre roppantva azok szívét. Egyetlen üvöltés nélkül hulltak az életek, melyek a házat őrizték.

Megjegyzés: * "Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel! "
(Dante – Isteni színjáték - Pokol, III. 1-9.)

Tovább


Regény: Sic itur ad astra I.

, 60 olvasás, gazzo , 15 hozzászólás

Fantasy

SIC ITUR AD ASTRA*

1. PrológusNem tudták, hogy figyeli őket. A szemek a mélyben rejtőztek, ott, ahol a vadon ingoványa örök éjszakává szövi a rémálmokat. Hova nem jut a téli ég ezüst fénye, ott, hol a sötétség lelke éhes vadként választja a legbűnösebbeket.
Ahol a megbocsáttatás vak reményként sír, hontalan szellemként enyészik és süllyed, csak süllyed oda, ahonnan nincs kiút.


Megjegyzés: *„és így jutottunk ki a csillagokhoz”
Közös munkánk Aevie-vel

Tovább


Novella: Máglyafény

, 42 olvasás, lyanoka , 2 hozzászólás

Fantasy

Vékony gallyak kapaszkodtak egymásba, közös egységbe forrva, közükben vastagabb társaikkal. Együtt, testvérként, hogy kínzó hidegét csillapítsák a kegyetlen télnek, tűzhelyekben ropogva, fényt, s oltalmazó meleget adva. Hideg volt, mintha a fény is csak árnyéka lett volna önmagának, nem melegítve semmit, és senkit. S a természet élettelen gyermekei feküdtek ott csak csendesen, egymás karjába borulva…

Tovább


Novella: Egy dicsőséges nap éjszakája

, 55 olvasás, Jade_Sarkany , 10 hozzászólás

Fantasy

-Mit fogsz kezdeni azzal a rengeteg pénzzel? – kérdezte Bazalt Lantot.
-Mit tudom én! – röhögte a bárd. – Egy aranyért orvost veszek, kettőből berúgok, mint a szamár, a többit kurvákra költöm.
Ezen mind jót kacagtak. Bazalt megcsókolta Liu-t, és folytattuk utunkat vissza a városba. Csupán az én szívemen ült némi keserűség.

Tovább


Novella: Varázslat

, 51 olvasás, lyanoka , 14 hozzászólás

Fantasy

˝A mágia egyáltalán nem játék… ˝

Remegő kézzel rajzolta fel a pentagrammát a szoba közepére. A csúcsokhoz gyertyát állított, zsírosan fénylőt, bűzösen füstölgőt. Megremegett a gondolatra, mit is tesz, de fogadkozott:
˝Végigcsinálom. Muszáj. Másként lehetetlen… ˝

Tovább


Sci-fi: A kísérlet

, 66 olvasás, lyanoka , 14 hozzászólás

Fantasy

Egyes: - Készen állsz?
Kettes: - Kezdheted.

A sötétség önkívületi mámorában rettegett. Egyedül volt, a sötét massza körbefonta, félelmet oltott belé, bizonytalansággal béklyózva meg. Remegett és rettegett. Nem tudta mi vár rá…
Surrogás hallatszott és a cella fala megemelkedett, vakító fényözön kápráztatta el. Teljesen megdermedt, szeme hunyorogva fogadta be az új élményt. A fény nem hozott neki eddig semmi jót. Csak kínlódást…

Tovább


Novella: Csak egy éjjel

, 54 olvasás, lyanoka , 3 hozzászólás

Fantasy

- Nem vagyok babonás, és nem hiszek semmiféle túlvilági rémben!
- Az meglehet. De a tény tény marad biz’a! Átok van amott. A síró kísértet otthona az.
- No persze – felelte kajánul az utazó – meg egy sereg zombi, nem?
- Lehet ezen gúnyolódni, de én intelek amaz helytől. Ámbár…

Tovább


Novella: Az utolsó ember

, 52 olvasás, lyanoka , 4 hozzászólás

Fantasy

1. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.
2. A robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az Első Törvény előírásaiba ütköznének.
3. A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az Első és Második Törvény előírásaiba.
(Isaac Asimov)

Forrás:
„A törvények megtartása az elsődleges feladat. Megvédeni az emberiséget. Végső veszélyforrás a Föld.

Megjegyzés: Ez egy Sci-fi novella, de itt ilyen témakör nincs, így a fantasy világba viszem, mert végül is ez egy fantáziavilágban játszódó történet.

Tovább


Novella: Vesztesek

, 45 olvasás, lyanoka , 7 hozzászólás

Fantasy

Piszkosszürkén kavargó, fenyegetően, mégis oltalmazóan hullámzó, sejtelmesen néma lég, mely épp úgy rejthet ellent, mint jó barátot, takarta el az eget, s földet, homályba borítva az utat. Köd. Némán, nedvesen, megállítván az idő rohanó folyamát, beleivódva mindenüvé, hol halandók önmagukra sem ismervén, félve, rettegve bújtak bizonytalan oltalmába… Sehol egy fénysugár, mely biztatóan csillant volna e valószerűtlen világban, mindenütt szürkeség és zajtalan, lassan formálódó, kusza levegő.

Tovább


Próza: Ötven év múlva

, 42 olvasás, nagyvendel , 4 hozzászólás

Fantasy

Olykor-olykor
Eltűnődöm a
Magyarok némely szaván,
Mikor a vak mondja,
Megnézem, s látom.
Képletes talán.
Hiszen
Nem vagyok vak,
Csupán csak nem látok.

Megjegyzés: SZEKSZÁRD 2017. ÁPRILIS 20

Tovább


Regény: 1. Fejezet(Dum spiro, speroval folytatása)

, 39 olvasás, Helondale , 0 hozzászólás

Fantasy

...
- Először is szeretnék kérni tőled és feleségedtől némi időt, hogy ezt megbeszéljem a társaimmal.

Az asztalnál ülők négy jó barát, akik éppen csak egy korsó sörre tértek be. A tapasztalt harcos szavai után egyedül Holger, a törp mer először szólni:
Miért segítsünk mi ennek a két idegennek? Hiszen nekünk is van családunk. A szeretteink hazavárnak. Ugyan miért kockáztassam az életem? - tárja szét izmos karjait ültében.

Tovább


Novella: Dum spiro, spero - Amíg élek, remélek

, 76 olvasás, Helondale , 4 hozzászólás

Fantasy

Egy téli éjszakán történt, amikor már a kunyhóm felé tartottam, a szokásos erdei sétámból. Szűkös ösvényen haladtam, a szél karján apró pelyhekben hullt alá a hó, fehér lepellel vonva be a tájat. Csizmám alatt meg-megroppant a friss réteg. Már egészen besötétedett, így lámpásomat meggyújtva folytattam utamat.

Tovább


Vers: Harap a gazdi

, 129 olvasás, Tollas , 1 hozzászólás

Fantasy

Felmérgelődött a gazdi,
megharapta kutyáját,
ahogy tudta, olyan mélyre
eresztette a fogát;
s a kis kutya ámuldozott:
ilyen hát egy jó barát?

Tovább


Vers: Széna vagy szalma

, 175 olvasás, nagyvendel , 0 hozzászólás

Fantasy

Széna, szalma, széna, szalma,
lábaidra kötve
mindegyikből egy kötegnyi,
bal, jobb, bal, jobb,
hogy tudjad melyik, melyik akar lenni.

Megjegyzés: 2016 április 19

Tovább


Vers: Boszorkánytánc

, 215 olvasás, nagyvendel , 2 hozzászólás

Fantasy

A boszorkányoknak és a főördögöknek

Csörren a dob
A boszorkány táncol.
Szoknyája lendül,
Ha perdül százszor…

Megjegyzés: 2016 04 02.

Tovább


Vers: A kígyó csókja

, 143 olvasás, nagyvendel , 0 hozzászólás

Fantasy

Felkapaszkodok egy kósza felhőre,
alattam a világ vége,
lógatom lábamat a semmibe.
engem is elvarázsol még
a kígyó ölelése.

Megjegyzés: 2016 03 28

Tovább


Vers: Eben guba

, 223 olvasás, nagyvendel , 3 hozzászólás

Fantasy

Ami mindegy, vagy egyre megy,
úgy hívják mifelénk, eben guba.
vagyis egykutya.
mikor összekerültünk kettő pusztánk volt,
egy-egy mindegyikőnknek,
ami kilógott a nadrágunkból
s ez a mai napig így is maradt.

Megjegyzés: 2016 március 15.

Tovább


Novella: Reményt vesztve 4. rész

, 133 olvasás, Madgar , 0 hozzászólás

Fantasy

IV. Fejezet
A kívánság

Lork lassan nyitogatta a szemeit és a kandallóban békésen pattogtak a fák. A tűz vígan kergetőzött a száraz, megfeketedett kérgeken és a téli délutánon kellemes meleggel árasztotta el a könyvtár hűvös levegőjét.
- Uram, felébredt? – kérdezte Omak és felpattant az íróasztaltól.
- Igen… - nyögte a férfi és még a tükörvilágban látottak hatása alatt volt.
- Ordítottál álmodban, már azt hittük, hogy valami gond van. – hallotta Rayn hangját is az íróasztal környékéről.
- Jól vagyok! – mondta Lork és felülve Quirin felé nézett, aki maga elé meredve nézte a padlót. – Quirin? – kérdezte tőle Lork aggódóan.

Tovább


Novella: Reményt vesztve 3. rész

, 104 olvasás, Madgar , 0 hozzászólás

Fantasy

III. Fejezet
Álom vagy valóság?

Futottam… ismét futottam. Kevesebben voltunk, mint a cserjésben és üldözőink a nyomunkban voltak. Hallottuk a lópatkók dobogását és a fegyverek zörgését. A hegyen egyre fentebb szorultunk és utolsó menedékként egy régi romos épületbe futottunk be.
- Mit csináljunk? Hexon del Valdon elesett! – lihegte az egyik katona, aki kék alapon fehér hegyet ábrázoló köpenyt viselt.
- Te vagy a parancsnok, mond meg te! – mondta neki egy másik harcos. A köpenyt viselő férfi viszont csak szótlanul állt.
- Nem tudom. Oh Antoh, segíts rajtunk! – fakadt ki a férfi és látszólag az összeomlás kerülgette.

Tovább


Novella: Reményt vesztve 2. rész

, 111 olvasás, Madgar , 0 hozzászólás

Fantasy

II. Fejezet
A változás szele

Félek… forró melegség járt át teljesen. Egész testem izzadt és koszos kezemmel verejtékcseppeket töröltem le arcomról. A párás hajnali levegőben feszült csend töltötte be a zöld cserjést és a mindent körülvevő erdőt. Egy madár csicsergett fel kíváncsian magasan felettünk és a mellettem lévő megfáradt arcokat fürkészte. Kezem, kardom bőrbevonatú markolatára fonódott és ujjaim ellilultak. Féltem… A rettegés olyan erővel csapott le, hogy egész testem megremegett és gyomrom görcsös csomóként rándult össze. Szívem a torkomban dobogott és hallottam szapora ütemét a csendben. A hideg fém érintését éreztem a homlokomon, ahogy összegörnyedtem. A régi rozsdás penge megnyugtatóan simult hozzám és éreztem a belőle áradó erőt.

Tovább


Tagjainknak

Online látogatók:
Látogató: 30
Regisztrált: 6
Kereső robot: 52
Összes: 88
Jelenlévők:
 · engsz
 · gszabo
 · janos.tungli
 · Menda
 · mermaid
 · Tollas


Könyvajánló

kaltes:
MéltósággalNoszkó Zsolt (kaltes): Méltósággal

Megszületni és meghalni! Mind a kettő nagy feladat. Csöndben elmúlni egy állapot. Megszületett hát e könyvecske, hogy ne csak a csönd maradjon... u...


Tovább...

Zeneajánló

Fuvola(flute) zene
Küldte: pidva

Ha kíváncsi vagy a részletekre, akkor kattints a címre...

Zenék

Véletlen (mû) ajánló...


Kategóriák


Irodalom


· Ballada:156
· Blog:90
· Bohózat:6
· Dal:1086
· Epigramma:11
· Esszé:185
· Ez+az:6329
· Haiku:1332
· Jegyzet:1114
· Képvers:128
· Kockavers:22
· Krimi:115
· Kritika:25
· Limerik:24
· Memoár:587
· Mese:675
· Novella:3772
· Próza:1940
· Prózavers:225
· Regény:1703
· Rondó:5
· Sci-fi:184
· Sírfelirat:4
· Színmű:2
· Szonett:848
· Szonettkoszorú:11
· Tanka:37
· Vers:63455

Zene


· Album:3
· Klipp:86
· Zene:164

Galéria


· Digitális grafikák:929
· Festmények:652
· Iparművészeti galéria:275
· Rajzok...:1771


Page generated in 0.2022 seconds
Nicknév: Jelszó: Emlékezz